Keyes Elementary School — Bell Schedules

Kindergarten
Description / Section Start Time End Time Length
Start 8:15 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 10:45 AM 11:10 AM 25 min
Lunch Recess 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Dismissal 2:40 PM
Miminum Day - Every Wednesday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
1st Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Start 8:15 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch Recess 11:30 AM 11:55 AM 25 min
Dismissal 2:50 PM
Miminum Day - Every Wednesday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
2nd Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Start 8:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Lunch 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Lunch Recess 11:50 AM 12:15 PM 25 min
Dismissal 2:50 PM
Miminum Day - Every Wednesday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
3rd Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Start 8:15 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Lunch Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Lunch 11:50 AM 12:15 PM 25 min
Dismissal 2:50 PM
Miminum Day - Every Wednesday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
4th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Start 8:15 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Lunch 12:15 PM 12:35 PM 20 min
Lunch Recess 12:35 PM 1:00 PM 25 min
Dismissal 2:50 PM
Miminum Day - Every Wednesday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
5th Grade
Description / Section Start Time End Time Length
Start 8:15 AM
Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
Lunch Recess 12:15 PM 12:35 PM 20 min
Lunch 12:35 PM 1:00 PM 25 min
Dismissal 2:50 PM
Miminum Day - Every Wednesday 8:15 AM 1:00 PM 285 min
Keyes Elementary School - 4400 Maud Avenue, Keyes, CA 95328 - Phone: (209) 667-1660 - Fax: (209) 668-8714